Kindercoaching

De kindercoach helpt ouders en kinderen met diverse problemen. Hierbij kunt u denken aan leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en opvoedingsvragen.

Ieder kind kan af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken om te herkennen welke talenten/competenties hij of zij beheerst of nog beter kan ontwikkelen.

Iedere leeftijdsfase van het kind doet een beroep op verschillende vaardigheden van de ouder om het kind te ondersteunen bij het ontwikkelen tot een zelfstandig volwassene.

Kindercoaching is kortdurende, oplossingsgerichte hulp aan kinderen en ouders die spelenderwijs wordt aangeboden. In overleg kan er ook gekozen worden voor een langdurig traject. Tijdens dit traject zal de kindercoach ook sessies in de thuissituaties toepassen.

De kindercoach is er voor kinderen en ouders die hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld:

 • (over) gevoeligheid of hoog sensitiviteit
 • (faal)angst, weinig zelfvertrouwen of moeite met het maken van vrienden
 • concentratie problemen
 • pesten (gepest worden/pester zijn)
 • verwerken van ziekte, scheiding of verdriet door het verlies van iemand
 • boosheid en agressie
 • vervelende gewoonten
 • omgaan met emoties
 • slaapproblemen
 • verbeteren van sociale vaardigheden
 • vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind
 • gedragsproblemen